โครงการพัฒนาสินค้าเชิงลึกและออกแบบผลิตภัณฑ์ และ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ โดย DITP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ดำเนินโครงการประเภทพัฒนาสินค้าเชิงลึกและออกแบบผลิตภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมการตลาดอย่างครบวงจร และ โครงการประเภทพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยมากกว่า 20 โครงการในแต่ละปี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการไทยในการทำการค้าระหว่างประเทศ
DITP Projects
Product Type
Characteristics
หน้า   1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|>
Displaying 489 results
Leaf Creation Co. Ltd.
Detail Planner & Organizer Limited Partnership
Head De Co., Ltd.
Green Care Co., Ltd.
People's Garment PLC.
Thai Taffeta Co., Ltd.
DD Nature Craft Co., Ltd.
Textile Gallery Co., Ltd.
Boonchuay Industrial Co., Ltd.
Hugkram Indigo Handmood
Thai Num Choke Textile Co., Ltd.
Saeng Charoen Grand Co., Ltd.
หน้า   1 |2|3|4|5|6|7|8|9|10|>