โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้าและเทคนิคการผลิตของผู้ประกอบการ Material Thai สู่ตลาดญี่ปุ่นมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวัตถุดิบในการผลิตของผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์เพื่อรองรับความต้องการของนักออกแบบหรือผู้ผลิตสินค้าที่ต้องการนำวัตถุดิบที่พัฒนาแล้ว (Designed Material) นั้นไปผลิตสินค้าของตนเอง

สินค้าไลฟ์สไตล์ส่งออกของไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเป็นสินค้าที่ใช้ฝีมือ (Craftmanship) คุณภาพ (Quality)  มีการออกแบบที่ดี  (Good Design) และมีวัตถุดิบท้องถิ่น (Local Exotic material) ที่หายากในประเทศคู่แข่งอื่นๆ และผู้ส่งออกเป็นผู้ผลิตเอง (ไม่ได้เป็น trader หรือจ้างผลิต)  ในขณะที่ปัจจุบัน ผู้ผลิตสินค้าหรือนักออกแบบจำนวนหนึ่ง ต้องการมีสินค้าที่ออกแบบเองและใช้วัตถุดิบที่โดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง

ญี่ปุ่นเป็นตลาดนำเข้าสำคัญตลาดหนึ่งของไทย สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการโดยจ้างผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่น Mr. Junya Kitagawara มาให้คำแนะนำและคำปรึกษาเชิงลึกแก่ ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทยเป็นเวลา ประมาณ 3 เดือน เมื่อพัฒนาและได้สินค้าต้นแบบแล้วกว่า 20 ชิ้นงาน  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้นำสินค้าDesigned Material จัดแสดงในงานLife X Design (The 92th Tokyo International Gift Show Autumn 2021) ประเทศญี่ปุ่น และงาน STYLE Bangkok รวมถึงเวทีการเจรจาการค้าอื่นๆ ซึ่งมีผู้ซื้อผู้นำเข้าสนใจเจรจาการค้าและสั่งซื้อสินค้า ทั้ง Fashion Designer, Interior Designer รวมถึงผู้ซื้อผู้นำเข้า เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสินค้าไลฟ์สไตล์ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8372
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/