OTOP Premium Go Interโครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล

โครงการพัฒนาสินค้า OTOP สู่ตลาดสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อสืบสานภูมิปัญญาอันงดงามในงานหัตถกรรมของไทยให้ดำรงอยู่ข้ามกาลเวลา โดยการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานของสินค้า OTOP ของไทยให้อยู่ในระดับสากล

โครงการฯ นี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ของไทยที่ได้รับรางวัลคัดสรรสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในระดับ 3-5 ดาว ในกลุ่มสินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ อาทิ เสื้อผ้า เครื่องประดับ รวมทั้งของใช้และของตกแต่งภายในบ้าน ที่ต้องการขยายช่องทางการตลาดและหาโอกาสในการเข้าสู่ตลาดระดับนานาชาติ อีกทั้งโครงการฯ นี้จะช่วยตอบโจทย์ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาและต่อยอดสินค้าภูมิปัญญาของไทยให้มีความสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในปัจจุบัน แต่ยังคงสามารถสืบสานและเผยแพร่เอกลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สากลผ่านสินค้า OTOP

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาสินค้าอย่างเข้มข้นผ่านกิจกรรมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และการรับคำแนะนำในการออกแบบสินค้าแบบตัวต่อตัวกับวิทยากรและดีไซเนอร์ที่การันตีด้วยรางวัลระดับโลก สินค้าที่ได้รับการพัฒนาภายใต้โครงการจะได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Mini Trade Show และเจรจาธุรกิจเพื่อเป็นการทดสอบตลาดและเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในระดับนานาชาติต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสินค้าตลาดเฉพาะ สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ โทร 02-507 8388, 02-507 8389
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/