โครงการ T-STYLE ภายใต้แนวคิด Thai Spirit ต้องการนำเสนอศักยภาพของประเทศไทย ที่มีความสามารถในการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เรามีผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง และนักออกแบบที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาและผลิตสินค้าเพื่อตอบรับกับความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้  นอกจากนี้ศักยภาพด้านความคิดสรา้งสรรค์ของคนไทย ที่มีนักออกแบบที่มีสามารถถ่ายทอดจิตวิญญาณความเป็นไทย (Thai Spirit) สร้างอัตลักษณ์ให้กับสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล โดย T-STYLE: Thai Spirit นี้ ประกอบด้วย 30 ดีไซเนอร์และแบรนด์ไทยทั้งหมด ที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่ามีสินค้าที่ดูร่วมสมัย และในขณะเดียวกันก็มีสปิริตความเป็นไทยแบบเต็มขั้น ซึ่งทาง DITP หวังว่าการจัดแสดงผลงานในแพลตฟอร์มระดับโลกนี้จะช่วยยกระดับดีไซน์ไทย และสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ไทยในสายตาของผู้ซื้อทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โทร 02-507 8276
สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/